Окремі видання і статті з етнології

Офіцинський Р. Весняний народний календар у селі Хижа Виноградівського району // Тези народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Тиводара Легоцького. – Мукачево, 1990. – С. 70-72.

Офіцинський Р. По дорозі з минулого в сучасне: [Рец.: Оскар Кольберг. Казки Покуття / Упоряд. І. Хланта. – Ужгород: Карпати, 1991. – 332 с.] // Сучасність. – 1992. – № 6. – С. 164-166.

Офіцинський Р. Етнопсихологічна модель Закарпаття у працях Івана Франка та його послідовників // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні / Відп. ред. Б. Галас. – Ужгород, 1993. – С. 246-251.

Офіцинський Р. Зимові та весняні народнотеатральні дійства у селі Округла Тячівського району Закарпатської області // Молодь – Україні. – 1994. – Т. 2. – С. 6-10.

Офіцинський Р. Відображення життя і побуту закарпатських євреїв у творчості Івана Ольбрахта // Молодь – Україні. – 1994. – Т. 2. – С. 71-77.
Офіцинський Р., Хланта І. Витоки і розвій закарпатоукраїнського вертепу // Закарпатський вертеп / Упоряд. І. Хланта. – Ужгород: Закарпаття, 1995. – С. 3-42.

Офіцинський Р. Історія у контексті народних переказів // Дар служити науці: На пошану проф. В. Задорожного / Упоряд. М. Зимомря. – Ужгород: Патент, 2001. – С. 549-556.

Офіцинський Р. Марійка-невірниця та інші жінки Підкарпатської Русі // Екзиль. – 2007. – № 7. – С. 17-21.

Офіцинський Р. "Русинське питання" в сучасному Закарпатті // Науковий вісник [Одеський державний економічний університет]. – 2007. – Вип. 17. – С. 154-165.

Офіцинський Р. Закарпаття в етнополітичному вимірі (1939 – 1944) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Київ, 2008. – Т. XIX. – С. 394-402.

Вибрана бібліографія
Розробка: Ігор Деяк
Rated by PING Ukrainian internet directory