Підручники та посібники

Офіцинський Р. Європейська та євроатлантична інтеграція України. Соціальний аспект: Навчальний посібник. – Ужгород: Ліра, 2007. – 316 с. – Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Міжнародні відносини» (лист № 14/18-Г-1686 від 8 липня 2008 року). – (Завантажити в форматі pdf 2,6 Mb).

Вибрана бібліографія
Розробка: Ігор Деяк
Rated by PING Ukrainian internet directory