Учні

Наукове керівництво (консультування)

Безега Тетяна. Інституційні та галузеві проблеми економіки України 1991 – 2007 рр. (на прикладі приватизації та енергетики): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2008. – 202 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 12 грудня 2008 року.

Піпаш Володимир. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.: закарпатський регіональний аспект: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2009. – 186 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 23 жовтня 2009 року.

Рекіта Віктор. Василь Ґренджа-Донський (1897 – 1974) як політичний та культурний діяч: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2010. – 242 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 18 лютого 2011 року.

Петрецький Віктор. Еволюція української політичної еліти Закарпаття першої половини XX ст.: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2010. – 200 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 15 квітня 2011 року.

Гордійчук Сергій. Політичні репресії на Закарпатті у 1944–1991 рр.: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2015. – 233 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 9 жовтня 2015 року.

Славік Юрій. Репресивна політика Угорщини на Закарпатті (1938–1944): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2016. – 242 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 17 червня 2016 року.

Худіш Павло. Закарпаття в контексті чехословацько-радянських відносин (1944–1948 рр.): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України. – Ужгород, 2016. – 255 с. Захищена у спеціалізованій вченій раді Д 61.051.04 Ужгородського національного університету 23 вересня 2016 року.

Вибрана бібліографія
Розробка: Ігор Деяк
Rated by PING Ukrainian internet directory